تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.
ماده تاریک

در جهان هستی دو نیروی بسیار عظیم وجود دارند که تعامل بین این دو نیرو هم در زندگی ما تاثیر داشته و هم سرنوشت مارا تعیین خواهد کرد

ماجرا از حدود پنجاه سال پیش اغاز شد.ورا روبین ستاره شناس امریکایی شروع به اندازه گیری شتاب ستاره های کهکشان اندرومدا کرد.نتیجه حاصل بسیار عجیب بود طبق نظریه نیوتون با دور شدن از منشا جاذبه این نیرو ضعیف تر میشود و باید ستاره هایی که از مرکز دور بودند شتاب کمتری داشتند ولی شتاب به دست امده 250 کیلو متر بر ثانیه بود این مزضزع روبین را بسیار متعجب کرده بود.ایا ممکن است قانون نیوتون اشتباه باشد.او بعد از بررسی های متعدد متوجه شد که جرم کهکشان بسیار بیشتر از چیزی است که برای ما قابل مشاهده است.وی به وجود ماده تاریک پی برده بود که به ستارگان شتاب میداد و با این کشف خود جایزه نوبل را دریافت کرد.

کارلوس فرنک کیهان شناس دیگر سعی کرد وجود ماده تاریک را با انجام ازمایش ثابت کند.او بیگ بنگ را شبیه سازی کرد در کامپیترهای مجهز و بسیار بزرگ گازهارا پخش کرد و مشاهده کرد برخلاف انتظار او هیچ کهکشانی تشکیل نشد و همه گاز ها متلاشی شدند.وی بار دیگر ازمایش را با اعمال ماده تاریک انجام داد و متوجه شد که کهکشان ها شکل گرفتند.

احتمالا ذرات سازنده ماده تاریک ویمپ ها هستند.این ذرات در هر لحظه از بدن ما هم رد میشوند اما چون با ماده معمولی برهم کنش ندارند به دام انداختن انها بسیار دشوار است.بدین منظور ازمایشی در معدن متروکه اهن سودان حدود یک کیلومتر در زیر زمین طراحی شد.بعد از سال هاتلاش نشانه هایی از وجود این ذره یافت شد ولی کافی نبود.همچنین ریچارد مسی کیهان شناسی در ادینبورگ اسکاتلند معتقد است در برخورد دو کهکشان مقدار زیادی ماده تاریک ازاد میشود.ماده معمولی بعد از برخورد متوقف و چیزهایی مثله اشعه ایکس ازاد میکنند ولی ماده تاریک بدون برخورد به راه خود ادامه میدهد.

دانشمندان در حال تلاش برای یافتن ماده تاریک بودند که با نیروی دیگری اشنا شدند.در سال 1920 ادوین هابل کویر با استفاده از اثر دوپلر متوجه شد عالم در حال انبساط است.همان طور که وقتی یک هلی کوپتر به ما نزدیک میشود صدای ان زیاد میشود و در هنگام دور شدن صدای ان کم میشود.نور به هنگام نزدیک شدن طول موج ان به سمت ابی جا به جا میشود و هنگام دور شدن طول موج ان به قرمز جابهجا میشود که انتقال به ابی و سرخ گویند.هابل با انتقال سرخ متوجه شد عالم در حال انبساط است اما به دلیل یک مشکل او نتوانست شتاب انبساط را حساب کند.چون نمیتوانست ستارگان نزدیک و کم نور را از ستارگان دور و پرنور شناسایی کند و نمیتوانتست شتاب ستارگان در نتیجه شتاب انبساط عالم را براورد کند.اما دانشمند دیگری در قرن جدید متوجه روشی برای این اندازه گیری شد ساعول پرل ماتر ازمایشی را بدین منظور طراحی کرد او برای این کار از سوپر نوا ها استفاده کرد چرا که نور انها همواره ثابت بوده و کم وزیاد نمیشود مدل استاندارد.وی با شبیه سازی در کامپیتر فهمید جهان انبساط شتاب دهنده دارد.این کشف عالم کیهان شناسی را متحیر کرد شتاب عالم به جای کاهش روند افزایشی داشت.باید نیرویی در کار باشد.

در تابستان 2001 طرحی به مدیریت دیوید اسپرگل انجام گرفت.او به همراه گروهش بعد از مدت ها تلاش فهمیدند 4.6 جهان از ماده معمولی و 23 درصد از ماده تاریک و 72 درصد از انرزی تاریک ساخته شده است.

بیشتر عالم از انرزی تاریک ساخته شده.این انرزی سعی در انبساط و متلاشی کردن جهان دارد اما ماده تاریک با ان مقابله میکند.رقابت بین این دو سرنوشت نهایی عالم را مشخص میکند.اگر ماده تاریک پیروز باشد جهان دچار انقباض شده و کهکشان ها باهم برخورد میکنند به ان بیگ کرانچ میگویند.اما اگر انرزی تاریک پیروز شود همه چیز متلاشی میشود و طبق نظریه انرزی فانتوم جهان دچار بیگ ریپ میشود.

تبلیغات
ورود به کانال تلگرام